OPEN SOURCE NOTIFICATIE COMPONENT VOOR EEN PROACTIEVE OVERHEID

De functionaliteit van Notify-NL

Notify-NL helpt je met het voldoen aan de notificatieeisen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV).

 • Consistente berichtgeving

  Centraal beheerde templates zorgen ervoor dat alle berichten, voor elk kanaal, volgens eenzelfde formaat worden uitgestuurd. Consistente berichtgeving geniet een hoger vertrouwen van ontvangers, dan wanneer elk systeem verschillende soorten notificaties uitstuurt.

 • Generiek component voor alle kanalen

  In de toekomst ondersteunt Notify-NL ook notificatie per post en het afleveren van berichten in de berichtenbox van de Rijksoverheid.

 • Beoordeel de kwaliteit van je berichten

  Meet de resultaten van templates en de opens/bounces. Zo zorg je dat je berichten steeds meer resutlaat sorteren.

 • NL Design System

  De templates in Notify-NL sluiten aan op het NL Design System, een set gebruikersgeteste en toegankelijke componenten voor de overheid.

 • Automatische triggers

  Wanneer je Notify-NL in gebruik neemt, start het direct met reageren op triggers uit je zaaksysteem.

 • Gepersonaliseerde berichten en bulk afhandeling

  Ook al worden berichten in bulk uitgestuurd, de engine zorgt voor personalisatie en relevantie en houdt rekening met de kanaalvoorkeuren van ontvangers.

 • Handmatig uitsturen van berichten

  Voor berichten die nog geen automatische trigger hebben, kun je deze handmatig uitsturen via het platform.

 • API Sleutelbeheer

  Elke service in de organisatie krijgt een eigen API key waardoor berichtvolume, onboarding en beveiliging granulair in te regelen is.